مراحل انجام فرآیند چاپ و پروژه چاپی

بنام خدا

مراحل کلی چاپ شامل چهار مرحله می باشد

1- گرفتن سفارش 2- طراحی 3- پیش از چاپ ((تاییده مشتری ))  4- چاپ

 

1- گرفتن سفارش :

این بخش بعد از سفارش شما اطلاعات تصاویر و … از مشتری دریافت خواهیم کرد

 

2- پیش از چاپ یا prepress :

این بخش از چاپ شامل تمامی مرحله ها قبل از چاپ و منتقل نمودن تصاویر بر روی سطحی است که قرار است روی آن چاپ صورت گیرد. و خود به سه بخش تقسیم می شود:

طراحی : شامل ترکیب نمودن تصویر، متن و گرافیک می باشد

– آماده سازی : شامل جدا نمودن رنگ ها و آماده سازی سند خروجی است

– تهیه رابط های چاپ : شامل خروجی فیلم، زینک، سیلندر و…

 

3- چاپ :

مرحله اصلی انتقال تصاویر از واسط چاپ به روی سطح چاپ گویند

 

4- پس از چاپ یا مرحله تکمیلی post press or finishing

این قسمت تمامی مراحلی است که بعد از چاپ تا اتمام پروژه طی میگردد و به طور کل شامل مراحل زیر می باشد:

– نوع پوشش : سلفون، UV، ورنی و…

– برش و تا : شامل برش و تائی که روی سطح مورد نظر انجام می گیرد

– صحافی : شامل جمع نمودن کلی کار

 

مراحل به صورت تصویر

مدیریت سایت
ارسال دیدگاه